PC&MSX Gebruikersgroep

Nijmegen

Ons animated clublogo

Club Info

De naam van de club is meteen de link naar de historie van de club. In 1982 introduceerde ASCII Corporation de MSX-standaard. MSX staat voor 'Machines with Software eXchangeability', wat erop neerkwam dat MSX-software op iedere computer kon draaien waar het MSX-logo op stond. Midden 1985 begonnen een aantal hobbyisten met een 'clubavond' met de eerste generatie MSX computers. MSX-1 werd MSX-2 en het ledental groeide. Op topclubdagen waren er meer dan 120-150 leden (!) en ze kwamen uit heel Nederland (en de grensstreken).

In het begin was de MSX zeker een betere Homecomputer dan de PC's van toen. We hebben het dan wel over de generaties van voor de '486' en Pentium.

Het hart van de MSX wordt gevormd door de 8-bits Z80 processor van fabrikant Zilog. De MSX computers werden geproduceerd door onder andere Philips en een groot aantal Japanse bedrijven.

In de loop van de tijd kwamen er echter steeds meer PC's op de clubdagen en naar mate deze steeds krachtiger werden, verdrongen ze de MSX-en. En hoewel de meeste leden van de huidige club nog amper weten wat een MSX is, hebben de oudgedienden nog goede herinneringen hieraan. Doordat er echter meer en meer PC's kwamen hebben we besloten de oorspronkelijke naam MSX Gebruikergroep Nijmegen aan te passen door er PC voor te zetten. Gelukkig zijn er ook nog emulators om MSX software te gebruiken op de PC en zelfs op de telefoon!


Het Internet zorgde ervoor dat het ledental de laatste jaren sterk terug gelopen was. Alle info en kennis, die men eerder op de clubdagen verkreeg, was nu vrij toegankelijk. Gelukkig is daar toch enigszins een kentering in gekomen. Wij pretenderen een gezellige club te zijn, waar iedereen de ander helpt indien nodig. Dat gebeurt op zowel Hardware als Software gebied. Eind 2005 zijn we even begonnen met wat kleinschalige cursussen te geven. Daar bleek behoefte aan en konden we de leden een en ander aanbieden. Dat bleek tevens een aantal extra leden op te leveren, net zoals we hopen dat deze site aan een hoger ledental zal bijdragen. Het probleem was alleen dat er iemand de cursus moest geven...

Vanaf 2012 tot nu zijn er tussen de 10 en 25 leden op een clubdag aanwezig. Die clubdag is elke derde zaterdag van de maand in de grote zaal van wijkgebouw Titus Brandsma in Nijmegen. De foto hiernaast is nog van de periode dat we in wijkcentrum Villa Nova zaten.

Het sociale karakter van de club spreekt de meesten aan. Je merkt dat men na een maand elkaar weer opzoekt om even bij te praten. En dat gaat echt niet altijd alleen over computers. Juist die interesse in elkanders bezigheden is net dat beetje extra wat onze club in zich heeft. Dus meer dan het enthousiasme dat we delen in de gemeenschappelijke hobby.


HULP GEVRAAGD: WIE HELPT MET HET OPSCHRIJVEN VAN ONZE GECHIEDENIS?

In de komende tijd zal deze pagina worden uitgebreid met onder andere de geschiedenis van de club, met herinneringen aan wat de clubleden toen bezig hield. Ook de komst van de eerste PC's, de komst van de Pentium 1, Pentium 2, enzovoort. Het gesjouw met de big-towers, tot wat we nu zien: steeds meer laptops.

Elke bijdrage, anekdote, etc. is welkom. Mail die of meld die op de facebook pagina......

De geschiedenis van de MSX

..... to be continued ....